Instruktører / Karin Austeng

Karin har master i ledelse fra BI og lærerutdannelse fra Høyskolen i Hedmark og Bishop Grosseteste University, Lincoln i England. Karin og min kollega er nå i ferd med å etablere Studio 108. Første gang Karin ble kjent med yoga var i England i 2002, men det var da Karin begynte med ashtanga yoga for to år siden Karin fikk egen praksis. Karin har praktisert ashtanga med Dyril Melberg, Yogacharya Bhupati, Astrid Holte Østbye og Saraswathi Jois.

Karin er nå i ferd med å gjennomføre ashtanga lærerutdannelse med Alexander Medin.

Karin Austeng underviser ved Hamar Fengsel og Gjøvik Fengsel