Instruktører / Camilla Aukerust

Camilla har trent yoga i over 15 år. Er sykepleier og jobber med nevrokirurgi på Rikshospitalet i Oslo. 3 barns mor. Undervist på Ila siden mai 2015. Tok en lærerutdannelse med Alexander Medin i 2015.

Camilla Aukerust underviser ved Ila Fengsel