Instruktører / Bente Bjor

Bente Bjor har praktisert Ashtanga yoga siden 2010 og yogapraksisen har fått en viktig plass i livet hennes. Hun tok lærerutdannelse i yoga i 2015/2016 ved Puro yoga i Oslo. Bente har en mastergrad i klesdesign fra Barcelona og Oslo i tillegg til utdannelse i pedagogikk med fagdidatikk i design, kunst og håndverk..

Bente Bjor underviser ved Bredtveit fengsel, Ullersmo Fengsel og Krogsrud Fengsel