- How tough are you really?

- If you got the balls!
Gangsteryoga i Norge er en idéell virksomhet som er underordnet stiftelsen «Yoga for Livet». Vårt langsiktige mål er å tilby forebyggende tiltak for ungdom på skråplanet og å gi tidligere innsatte muligheten til å bidra i prosessen. Gangsteryoga setter søkelys på det å være menneske og hvordan man får kontakt med det innerste i seg selv. Puste seg gjennom utfordringer. Kjenne på stivheter og ubehag, og gradvis bygge opp en større klarhet i sinnet som blir vedvarende og stabil.

Fengsler

Gangsteryoga drives nå i 15 fengsler i Norge.
Og har til sammen 17 Instruktører som underviser regelmessig.

Instruktører:
Instruktører:
Instruktører:
Instruktører:
Instruktører:
  Instruktører:
  Instruktører:
  Instruktører:
  Instruktører:
  Instruktører:
  Instruktører:
  Instruktører:
  Instruktører:
  Instruktører:
  Instruktører: